yövmül’isneyn


yövmül’isneyn
ə. bazar ertəsi

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.